Sayfa Sayısı: 200
ISBN: 978-605-81-6856-5
Ölçüler: 13,5 x 21 cm

Günümüz İslâm coğrafyasında ve Türkiye’sinde, Müslüman kadının İslâmî bir kimlik oluşturmada yaşadığı pek çok sorunun kökeninin Abbasi döneminden kaynaklandığını biliyor musunuz? Müslüman kadın imajında, Abbasi döneminde yaşanan İslâmî çizgi dışına yönelmiş önemli dönüşümler, İslâm hukukçularının içtihatları ile dinî kurallar haline getirildi ve Abbasiler vasıtasıyla İslâmiyet’i öğrenen sonraki bütün Müslüman toplumlar ve devletlerde de yaygın bir gelenek halini aldı. Lütfi Şeyban’ın, klasik İslâm tarihi, İslâm coğrafyası ve Arap edebiyatı kaynaklarından yararlanarak hazırladığı; servet ve saltanat içinde, hayatın her çeşit zevkini tatmış olan Abbasi hanedanına mensup kadınları ve câriyeleri konu alan bu eserini ilgiyle okuyacaksınız…

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar