Ahmet Şimşek

1997 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nden (tarih yan alanı) mezun oldu. Gazi Üniversitesi’nin; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2000 yılında tarihsel hikayelerin öğretimsel kat-kısı üzerine tarih eğitiminde master, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2006’da tarihsel zaman kavramı ve çocuklarda gelişimi üzerine tarih öğretmenliğinde doktora tezlerini verdi. 2010’da tarih eğitimi doçenti, 2016’da ise profesörü oldu. Gazi, Ahi Evran, Marmara, Sakarya üniversitelerinde çalıştı. Yazar son 7 yıldır tarih yazımı ve metodolojisi alanında ağırlıklı olmak üzere tarih eğitiminde çalışmaya devam etmektedir. TUHED (Türk Tarih Eğitimi Dergisi) Baş editörü, Tarih yazımı çalıştaylarının eş başkanı, ISHE (Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu) Düzenleme Kurulu Üyesi, EPDAD Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye’de Tarihyazımı, Tarih Nasıl Yazılır, Tarih İçin Metodoloji, Türk tarihçileri, Dünyada tarihçilik gibi kitapların editörüdür. Halen İstanbul üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Prof. Dr. Olarak çalışmaya devam etmektedir.

Yazara Ait Kitaplar

  • Milli Tarihin İnşası

    Bu kitap, yayınlandıklarında pek çok tarihçiyi etkilemiş ancak zamanla dergilerin tozlu sayfaları arasında kalarak unutulmuş “milli tezli” makalelerin bir derlemesidir. Tarih-ulus ekseninde ortaya çıkan bu makalelerin yazarları hem fikirleri hem de eylemleri açısından Türkçü düşüncenin önde gelen isimleridir. Söz konusu on iki makale; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e doğru dönüşen süreçte, milli tarihin oluşum sürecini anlatmış, milli tarih anlayışının Türkiye’de yerleşmesine katkı sağlamış ve bir anlamda milli tarih serüvenin köşe taşı olmuşlardır. Tarih yazımı bağlamında yeni Türk devletinin uluslaşma öyküsünü içinde barındıran metinler, Türkiye’de modern tarihçiliğin gelişmesinde de etkili olmuşlardır. Ahmet Şimşek ve Ali Satan tarafından hazırlanan Milli Tarihin İnşası,yazıldıkları zaman diliminin düşünce dünyasının bir parçası ve aynası olan bu makaleleri yeniden okurlarıyla buluşturuyor…

    Kitabı Detaylı İncele