Ali Satan

 

1990 yılında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Halifeliğin Kaldırılışı” teziyle doktor unvanını kazandı (2001). İki yıl boyunca İngiltere’de, kütüphane ve arşiv çalışmalarında bulunan yazar, cumhuriyet tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını sürdürmektedir. 

İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye, Irak'ta İngiliz İşgal Yönetimi, Modern Türkiye Tarihi, Milli Tarihin İnşası, Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileriadlarıyla kitaplar derlemekte, çeşitli belgesellerde, radyo ve televizyon programlarında metin yazarlığı ve danışmanlık yapmaktadır. 100 Soruda Birinci Dünya Savaşı, Türk ve İngiliz Belgelerinde Halifeliğin Kaldırılması, İstanbul’un Son Yüzyılı, Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları 1955-1983 kitaplarından bazılarıdır.

Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazara Ait Kitaplar

  • 100 Soruda 1. Dünya Savaşı

    "I. Dünya Savaşı (standart Avrupa Birliği anlatısı diye adlandırabileceğimiz yaklaşımla) barış içinde yaşamayı çoktan öğrenmiş Avrupa ulusları arasında bir tür anlamsız iç savaş olarak değil, daha ziyade yeryüzündeki son büyük İslam devletini; Osmanlı Devleti’ni yıkmaya dönük kasıtlı bir kumpas olarak görünür. Bunda belli bir gerçeklik payı olduğunu kavramak için daha çılgınca komplo teorilerine itibar etmeye gerek yok. Türklerin 1911-1913’te dövüştüğü İtalyan (Trablusgarp) ve Balkan Savaşları sonuçta büyük devletlerin zaten Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak için dövüşen daha küçük devletlere katıldığı 1914’teki dünya savaşının bir tür peşrevi değil de neydi? Küresel çatışmayı İtalyanların 1911’de Osmanlı Libya’sını istilası ile Türk bağımsızlığını nihayet tanıyan 1923 Lozan Antlaşması arasındaki bir paranteze alan bir bakış açısıyla, I. Dünya Savaşı çok rahatlıkla ‘Osmanlı Veraset Savaşı’ olarak adlandırılabilir."  

    Kitabı Detaylı İncele