Ali Satan

1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nin Türkiyat

Araştırmaları Enstitüsü’nde “Halifeliğin Kaldırılışı” teziyle doktor

unvanını kazandı (2001).

İki yıl boyunca İngiltere’de, kütüphane ve arşiv çalışmalarında

bulunan yazar, Cumhuriyet tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalarını ve

yayınlarını sürdürmektedir.

İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye, Irak’ta İngiliz İşgal Yönetimi,

Modern Türkiye Tarihi, Milli Tarihin İnşaası, Türk Dünyasının Problemleri

ve Çözüm Önerileri adlarıyla kitaplar derlemiştir, çeşitli belgesellerde,

radyo ve televizyon programlarında metin yazarlığı ve danışmanlık

yapmaktadır.

100 Soruda Birinci Dünya Savaşı, Türk ve İngiliz Belgelerinde Halifeliğin

Kaldırılması, İstanbul’un Son Yüzyılı, Tanıkların Diliyle Kıbrıs

Olayları 1955-1983 kitaplarından bazılarıdır.

Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazara Ait Kitaplar

  • 100 Soruda 1. Dünya Savaşı

    I. Dünya Savaşı (standart Avrupa Birliği anlatısı diye adlandırabileceğimiz yaklaşımla) barış içinde yaşamayı çok- tan öğrenmiş Avrupa ulusları arasında bir tür anlamsız iç savaş olarak değil, daha ziyade yeryüzündeki son büyük İslam devletini; Osmanlı Devleti’ni yıkmaya dönük kasıtlı bir kumpas olarak görünür. Bunda belli bir gerçeklik payı olduğunu kavramak için daha çılgınca komplo teorilerine itibar etmeye gerek yok. Türklerin 1911-1913’te dövüştüğü İtalyan (Trablusgarp) ve Balkan Savaşları sonuçta büyük devletlerin zaten Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak için dövüşen daha küçük devletlere katıldığı 1914’teki dünya savaşının bir tür peşrevi değil de ney- di? Küresel çatışmayı İtalyanların 1911’de Osmanlı Libya’sını istilası ile Türk bağımsızlığını nihayet tanıyan 1923 Lozan Antlaşması arasındaki bir paranteze alan bir bakış açısıyla, I. Dünya Savaşı çok rahatlıkla ‘Osmanlı Veraset Savaşı’ olarak adlandırılabilir.  

    Kitabı Detaylı İncele