Cengiz Kartın

1979’da Kayseri’de dünyaya gelen Doç. Dr. Cengiz KARTIN, Lise eğitimini Kayseri Lisesi’nde tamamlamasının akabinde, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı. Buradan 2001’de mezun olan KARTIN, 2002’de Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde Okutman olarak göreve başladı. 2005’te “Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele Döneminde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki Aşiretlere Yönelik Siyaseti” başlığı ile yüksek lisansını tamamlamak suretiyle tarih alanında Bilim Uzmanı unvanını aldı.

İngiltere’nin Kürt Politikası (1918-1923) başlıklı doktora çalışması için 2011-2012 döneminde Erciyes Üniversitesi Vakfı’nın bursu ile gittiği İngiltere’de:

The National Archives, British Library, SOAS Library, Royal Geographical Society, ELS Library, Congress Library;

Sussex, Oxford, Cambridge ve New Castle Üniversitelerinde araştırmalar yapan KARTIN; 2014’te Doktor, aynı yıl Yardımcı Doçent Doktor ve 2018’de Doçent unvanı aldı.

2014’te Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne öğretim üyesi olarak atanan KARTIN, Temmuz-Ağustos 2014, Temmuz-Ağustos 2015 ve Ocak 2018’de: İngilizler, Kürtler, şehir tarihi ve uluslararası ilişkiler konularında araştırmalar yapmak üzere İngiltere’de bulunmuştur. KARTIN, halen Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.