Mahmut Çetin

1 Ocak 1963 tarihinde Ankara’da doğdu. Reşat Bey İlkokulu, Sokullu

Mehmet Paşa Ortaokulu, Atatürk Lisesi ve Adapazarı Akyazı Lisesi’nde

okudu. Erzurum A.Ü. Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-

biyatı Bölümü’nü bitirdi (1986). 1989 yılında İstanbul’a geldi. Çeşitli

gazete, dergi ve televizyon kuruluşlarında çalıştı. TGRT’de Portreler ve

TV5’te Kitabiyat programlarını yaptı. 1996 yılında Edille Yayınları’nı

kurdu. 2000 yılında www.biyografi.net internet sitesinin yayınını baş-

lattı. Aynı yıl, yayınevi ismini Biyografi Net olarak değiştirdi. Yazdığı

kitaplar içinde Boğaz’daki Aşiret kitabı öne çıktı. Nilüfer Edebiyat,

Yeni Hafta, Kültür Dünyası, Tarih ve Düşünce, Platform, Yarın, Türk

Yurdu ve Biyografi Analiz dergilerinde yazdı. 1995 yılında Beyan ve

2003 yılında Biyografi Analiz dergilerini çıkardı. Uluslararası Eminönü

Sempozyumu, Uluslararası Göç Sempozyumu ve 2010 Kültür Başkenti

Ajansı’nda danışmanlık yaptı. Şehir kültürü üstüne araştırmalar yap-

tı. Dersaadet Sözlüğü kitabını yazdı. Biyografi Kitabı ile İLESAM  

2011 Yılı Biyografi Ödülü’nü kazandı. www.biyografi.net ve www.

biyografianaliz.net internet siteleriyle biyografi merkezli bir yayıncılık

yapıyor. Kitap ve internet yayıncılığını sürdürüyor. Halen Biyografi Net

yayınevinin editörlüğünü yapıyor. Gülay Kezban Çetin ile evli. Mustafa

Çağrı Çetin ve Fatmagül Selcen Çetin’in babası.

Yazara Ait Kitaplar

 • Çalıntı Polemikleri

  Kültür ve sanatta daha önceki eserlerden esinlenme, tabii bir durumdur. Esinlenmenin nerede başlayıp nerede bittiği ise henüz sonuçlanmamış bir tartışma... Çalıntı Polemikleri, esinlenmeden çalıntıya uzanan yolda sanatçı- ların karşılaştığı problemleri ele alıyor. Eserde etkilenmenin, eserin ortaya çıkış süreciyle iç içe bir süreç olduğu pek çok yerde karşımıza çıkar.

  Çalıntı Polemikleri, sanatçılar ve bilim adamları hakkındaki iddiaları ispatlamaktan uzak bir derlemedir. Bu kitap- taki ipuçlarını sonuçlandırmak, konusunun uzmanı bilim adamlarının görevidir. Zaten kitapta yer alan hiçbir isim, doğrudan çalıntıyla suçlanmamaktadır.

  Kitabımızın Çalıntı Terimleri Sözlüğü bölümü, alıntıdan adapteye, göndergeden ilhama, metinlerarasılıktan oriji- ne, çalıntıyı kavram olarak algılama çabasıdır. Kitabın arka kapağında yer alan Çalıntı Özlü Sözler ise bu çorbanın tuzu biberi...

  Ahmet Can, Fuat Uğur ve Murat Bardakçı’nın çalışmalarıyla değişik intihal örneklerine ulaşabildik. Beşir Ayvazoğ- lu, Enis Batur, Hilmi Yavuz ve Kubilay Aktulum’un çalışmalarıyla, örnekler yanında meselenin kavram boyutunu da ele alabildik. Sanıyorum ortaya kolay okunabilir bir kitap çıktı...

  Kitabı Detaylı İncele