İlhan ÖZKEÇECİ

 

1980’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de Mimar Sinan Üniversitesi’nde sanatta yeterlik unvanı aldı. 1996’da Tezhip Anasanat Dalında doçent, 2003’te profesör oldu. Akademik eğitiminin yanı sıra İstanbul’da, Hattat Kemal Batanay’dan hat, klâsik Türk müziği ve tambur dersleri, Rikkat Kunt, Muhsin Demironat ve Tahsin Aykutalp’ten tezhip dersleri aldı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan Dîvânî meşk etti. 1997’de Hattat Hasan Çelebi’den “sülüs-nesih” dallarında hat icazetnamesi aldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmalarını sürdürürken, yurt içinde ve yurtdışında pek çok merkezde hat-tezhip ve resim dallarında sergiler açtı, sempozyumlara katıldı, bilimsel araştırma projeleri yönetti. Türk müziği alanında da çalışmaları olan, bir süre İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’nda görev yapan ve konserler veren Özkeçeci, marka tescili Türk Patent Enstitüsünce kabul edilmiş “tarab” adlı bir enstrüman tasarlamıştır. Özkeçeci, sanatın tarihi, kaynakları, teknik ve felsefesi hakkındaki bilimsel çalışmalarına devam etmekte ve halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini Motifler, Zamanı Aşanlar -IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı-, Doğu Işığı -VII-XIII. Yüzyıllarda İslam Sanatı-, Türk Sanatında Tezhip, Türk Sanatında Kompozisyon / Composition in Turkish Art, Kore ve Türk Sanatı, Türk Sanatında Desen ve Kurgu yayımlanan kitaplarından bazılarıdır.

 

 

Yazara Ait Kitaplar

 • Doğu Işığı

  DOĞU IŞIĞI, Türk sanatını tarih, estetik, motif, kompozisyon, üslûp, felsefi temeller, çağdaş yorumlar gibi önemli boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir çalışmanın ikinci kitabıdır. Dizinin ilk kitabı olan ve IX. yüzyıla kadar Türk sanatını inceleyen “Zamanı Aşanlar”dan sonra ikinci kitap “Doğu Işığı”dır. Çalışma tamamlandığında çok geniş kapsamlı olarak ve tüm boyutlarıyla ile Türk sanatının değişim çizgisi ortaya koyacaktır. Doğu Işığı’nda Türk sanatına derin tesirlerini değerlendirmek amacıyla İslam sanatı araştırılmıştır. Zaman ve mekânları aşarak günümüze ulaşan İslam sanatı bütüncü bir bakış açısıyla ve her yönüyle ele alınmış; tartış- malı kavram ve yorumlar, tarihi ve kültürel gelişmeler, etkileşim içinde olduğu farklı sanat çevreleri konu edil- miştir. Özellikle tezyini unsurlara ağırlık verilmiş, birbirinden değerli ve zengin eserler estetik ve görsel açıdan analiz edilerek yeniden değerlendirilmiştir. Kitapta, güçlü evrensel değerler taşıyan İslam kültür ve medeniyeti içinde gelişen muhteşem sanat dünyası hem teorik açıdan, hem uygulama açısından yeni ve içten bir yorumla sunulmuştur. Diziyi, İslam sonrası Türk sanatını konu edinen “Velûd Belde” adlı eser takip edecektir.

  Kitabı Detaylı İncele
 • Hat Sanatını Tanımak

  Hat Sanatını Tanımak, hat sanatının mahiyetini anlatan, hattı ana hususiyetleriyle tanıtan ve bu alandaki mevcut boşluğu dol- duran bir eser… Yazıgen Yayınevi olarak bu değerli çalışmanın yeni sanatkârlara ve hat sanatına ilgi duyanlara ışık tutmasını temenni ediyoruz. Hat Sanatını Tanımak hem hat öğrenenlere hem de bu sahaya ilgi duyanlara etraflıca bilgi vermek maksadıyla Prof. İlhan ÖZKEÇEÇİ tarafından hazırlamıştır. Bu çalışmada başlangıçtan itibaren hattın inkişaf merhaleleri, yazı çeşitleri, önde gelen hattatlar, yazının formları, incelikleri, karakter çizgileri ve malzemeleri konu edilmiştir. Aynı zamanda fazla temas olunmayan ma’kılî ve kûfî yazılar hakkında aydınlatıcı bilgilere yer verilmiştir.

  Kitabı Detaylı İncele
 • Türk Sanatında Desen ve Kurgu

  KLASİK SANATLARIMIZDA İLKLERİN KİTABI “Desen ve Kurgu” aşamalı çizimleri ile dekoratif sanatlarımızda bir ilk. Bir motif nasıl çizilir? Bir kompozisyon nasıl gelişir? Bir tasarım neden kurgulanır? Bu sorularla yola çıkan “Desen ve Kurgu” teknik ve felsefi bir analiz çalışması. “Desen ve Kurgu”, denge, simetri, armoni, ritm, yorum gibi farklı hususiyetlerin bir araya gelmesiyle vücut bulmuş klasik desenlerin olgun kimlik hususiyetlerini tanıyan usta sanatçı Prof. İlhan Özkeçeci’nin çizimleriyle oluştu. Kitapta yer alan 80’nin üzerinde motif ve kompozisyonun her biri, kılavuz çizgilerlebaşlayıp grafik çizimlerle ka- deme kademe gelişiyor, birbirini takip eden oluşum aşamaları ile son halini alıyor. Klasik eserlerde çini, ahşap, taş, mermer, dokuma, tezhip ve maden üzerine uygulanmış örneklerden seçilmiş tasarımlar, teknik açıklamalar ve onları kullanıldığı yerlerde tespit eden renkli fotoğraflar ile tamamlanıyor. Dekoratif süsleme unsurlarını daha anlamlı ve anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan bu çalışmanın, sanat dünyamızda yeni projelere ilham vermesini, gerek akademik çevrede gerekse diğer kurumlarda, farklı tasarımlar üretenler için faydalı olmasını ümit ediyoruz.

  Kitabı Detaylı İncele
 • Türk Sanatı’nda Kompozisyon

  Türk sanatı eğitiminde en önemli noktalardan birisi, desen araştırmaları ve kompozisyon oluşumudur. Sanat alanında öğrenciler özgün, klasik tasarımlara ulaşmakta ve özgün kompozisyonlar oluşturmakta ciddi sıkıntı çekmektedir. Sanat eğitiminde bu ihtiyaçtan yola çıkarak hazırlanan kitapta sanat tarihimiz boyunca icra edilmiş nadide güzellikteki ince, kaliteli desenler ve kompozisyonlar özenle çizilmiştir. Kompozisyonların bir kısmının orijinal resimleri de birlikte verilmektedir. Dolayısıyla Türk sanatları içerisinde başta tezhip ve çini sanatı olmak üzere; ahşap, kalem işi, cilt, mermer, taş, maden ve hat sanatında yer alan başlıca kompozisyon formlarını içeren bu çalışma sanatla uğraşan herkese çok kapsamlı ve zengin bir doküman ve kaynak olacaktır. Sanatkârâne tezhip tasarımları, abidevi çini tanzimleri, taş ve mermer eserlerde uygulanmış güçlü kompo- zisyonlar, insanı kendine hayran bırakan ciltler ve kalem işleri, satır, dairevi istif ve diğer kombinasyonlarıyla muhteşem hat sanatı tasarımlarına dikkat çeken bu çalışma, bize sanat alanında yeni bir panorama sunacaktır.

  Kitabı Detaylı İncele
 • Türk Sanatında Tezhip

  “Türk Sanatında Tezhip” kitabı yazma kitap sanatları içinde yer alan tezhip sanatını; kullanılan motifler, kompozisyon tasarımları ve özellikleri, çizimleri, kullanım alanları, malzemeleri ile detaylı olarak ele almaktadır. Tezhip sanatını çizgiden başlayıp bitiş aşamasına kadar anlatan bu kitap aynı zamanda, Türk sanatının tarihi ve teorik birikimini bir bütün olarak görmenin önemine dikkat çeker. Bu konuda geniş bir perspektif oluşturabilmek için Türk sanatının bütünlüğü içinde ele alınan diğer yazma kitap sanatları ve süsleme sanatlarının uygulandığı başlıca sanat dalları da tanıtılmaktadır. Sanata ait farklı tezler öne süren ve çizimler, şemalar, renkli resimlerle desteklenen Türk Sanatında Tezhip kitabı, teorik ve uygulama olarak sanatla ilgilenenler için bir başvuru kaynağı olacaktır.

  Kitabı Detaylı İncele